Piaskowiec

Piaskowiec to drobnoziarnista, zwięzła skała osadowa powstała w wyniku scementowania ziaren kwarcu, skaleni, miki oraz okruchów innych skał i minerałów za pomocą spoiwa ilastego, krzemionkowego lub żelazistego.Piaskowiec jest miękki i łatwy w obróbce. Z tego względu od dawien dawna piaskowce są stosowane w budownictwie jako materiał konstrukcyjny lub zdobniczy.

Piaskowiec jest najpopularniejszą skałą na świecie. Skała ta wykorzystywana jest od wieków, jako podstawowy surowiec budowlany przy budowie mostów, wiaduktów, obiektów kościelnych, obiektów użyteczności publicznej, itp. Ma również zastosowanie w kamieniarstwie przy realizacji nagrobków i rzeźb, stanowi też elementy galanterii ogrodowej i domowej.

Nasza firma wykonuje wiele realizacji z zastosowaniem piaskowca. Stosujemy nasze, polskie piaskowce, które mają wysokie parametry fizyko-chemiczne i charakteryzują się ciekawą barwą.

Z piaskowca głównie wykonujemy:

  • nagrobki i pomniki,
  • rzeźby,
  • płaskorzeźby,
  • parapety,
  • okładziny do kominków,
  • wazony i donice,
  • chrzcielnice i kropielnice,
  • kapliczki przydomowe,
  • i wiele innych zamówień indywidualnych.