Budownictwo

Kamień jest jed­nym z pier­wszych znanych w his­torii mate­ri­ałów budowlanych. Do dziś kamieniarstwo pełni istotną rolę w budown­ictwie: kamień przede wszys­tkim służy jako ele­ment deko­ra­cyjny oraz wykończeniowy. Coraz częś­ciej gości w naszych domach. Spośród różnych mate­ri­ałów budowlanych, to właśnie kamień zapew­nia obiek­tom architek­ton­icznym wielo­let­nią trwałość. Poza tym jest bardzo funkcjon­alny oraz nadaje ele­gancki i prestiżowy charakter.

Chcąc wymienić pełné jego zas­tosowanie, począwszy od posadzek w mieszka­niu do elewacji zewnętrznej, od blatu kuchen­nego do wykończenia kominka i w końcu od ele­ganc­kich świeczników po trady­cyjne umy­walki w łazience, z pewnoś­cią przys­porzyłoby to wiele trud­ności. Różnorod­ność ofer­owanych mate­ri­ałów, w różno­ra­kich kolorach wraz z ele­men­tami rzeźbionymi lub w połącze­niu z met­alo­plas­tyką w rezulta­cie daje sze­rokie pole zas­tosowań. Nasz zakład spec­jal­izuje się w real­iza­cji wszel­kich tego rodzaju zle­ceń. Należą do nich m.in.:

  • para­pety,
  • elewacje,
  • stop­nie,
  • posadzki,
  • blaty kuchenne z kamienia,
  • blaty łazienkowe z kamienia,
  • stoły,
  • okładziny ścian i słupów,
  • ele­menty kominkowe,
  • oraz inne ele­menty według Państwa życzeń.

Zobacz galerię zdjęć „Barwa kamienia a nas­trój wnętrza” przed­staw­ia­jącą możliwe (gus­towne) zestaw­ie­nie kolorów – wraz z opisem wybranych barw – które można wyko­rzys­tać urządza­jąc własne mieszkanie.

Napisz do nas

Poniżej podaj swoje dane oraz opisz zakres usług które Cię interesują.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kamieniarstwo S.C. R.A.H. Szczotok z siedzibą w Pszczynie przy ul. Zbożowej 5, 43-200 Pszczyna, NIP: 6381169956 moich danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności przesyłania ofert drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem innych środków komunikacji. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych danych osobowych jest Kamieniarstwo S.C. R.A.H. Szczotok, ul. Zbożowa 5, 43-200 Pszczyna, (tel. +48 32 210 84 64, e-mail: pracownia@szczotok.pl. Podane dane będą przetwarzane w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania podanych danych jest moja dobrowolna zgoda, której brak uniemożliwia przesyłania ofert drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem innych środków komunikacji. Podane dane będą przetwarzane bezterminowo do czasu wycofania zgody. Przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również skarga do organu nadzorczego.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Kamieniarstwo S.C. R.A.H. Szczotok z siedzibą w Pszczynie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na używanie Kamieniarstwo S.C. R.A.H. Szczotok z siedzibą w Pszczynie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907).

captcha

Wyślij kopię wiadomości do mnie

X
Napisz do nas