Rodzaj kamienia

Dlaczego warto wybrać kamień

Szla­chetny charak­ter, funkcjon­al­ność i ele­gancja to jedne z najważniejszych atutów kamienia. Kamień jest mate­ri­ałem twardym i zim­nym, jed­nak potrafi także wzbudzić w odbiorcy emocje dzięki połącze­niu har­monii oraz trady­cji, jaką w sobie kryje. Funkcjon­alne cechy kamienia zna­j­dują zas­tosowanie w budown­ictwie oraz w różnych dziedz­i­nach architek­tury. Kamieniarstwo to rzemiosło cieszące się pop­u­larnoś­cią od wieków. Na dowód świet­ności kamienia można przy­toczyć jego stosowanie w budowlach wszys­t­kich epok his­to­rycznych. Biorąc pod uwagę wzgląd styl­istyki kamienia, warto zwró­cić uwagę na to iż doskonale prezen­tuje się on zarówno sam, jak i świet­nie współ­gra z innymi surow­cami. Dzięki wysok­iej este­tyce, kamień trafił na salony.

 • Kompozyty kwarcowe
  Kompozyty kwarcoweKompozyty kwarcowe nazywane są także kwarcogranitami, konglomeratami kwarcowymi. Produkowany na bazie kwarców naturalnych 95 % oraz żywic, pigmentów i innych...
  Czytaj więcej
 • Granit
  GranitGranit posiada strukturę równoziarnistą lub porfirową. Jest niezwykle wytrzymały i odporny na ścieranie, ściskanie i wysoką temperaturę. Granit może mieć...
  Czytaj więcej
 • Marmur
  MarmurMarmur – pochodzenie i wykorzystanie materiału Marmur znany i używany był już w starożytności – głównie jako materiał budowlany. Artyści już...
  Czytaj więcej
 • Piaskowiec
  PiaskowiecPiaskowiec to drobnoziarnista, zwięzła skała osadowa powstała w wyniku scementowania ziaren kwarcu, skaleni, miki oraz okruchów innych skał i minerałów...
  Czytaj więcej