Rodzaj kamienia

Dlaczego warto wybrać kamień

Szla­chetny charak­ter, funkcjon­al­ność i ele­gancja to jedne z najważniejszych atutów kamienia. Kamień jest mate­ri­ałem twardym i zim­nym, jed­nak potrafi także wzbudzić w odbiorcy emocje dzięki połącze­niu har­monii oraz trady­cji, jaką w sobie kryje. Funkcjon­alne cechy kamienia zna­j­dują zas­tosowanie w budown­ictwie oraz w różnych dziedz­i­nach architek­tury. Kamieniarstwo to rzemiosło cieszące się pop­u­larnoś­cią od wieków. Na dowód świet­ności kamienia można przy­toczyć jego stosowanie w budowlach wszys­t­kich epok his­to­rycznych. Biorąc pod uwagę wzgląd styl­istyki kamienia, warto zwró­cić uwagę na to iż doskonale prezen­tuje się on zarówno sam, jak i świet­nie współ­gra z innymi surow­cami. Dzięki wysok­iej este­tyce, kamień trafił na salony.

 • Kompozyty kwarcowe
  Kompozyty kwarcoweKompozyty kwarcowe nazywane są także kwarcogranitami, konglomeratami kwarcowymi. Produkowany na bazie kwarców naturalnych 95 % oraz żywic, pigmentów i innych...
  Czytaj więcej
 • Granit
  GranitGranit posiada strukturę równoziarnistą lub porfirową. Jest niezwykle wytrzymały i odporny na ścieranie, ściskanie i wysoką temperaturę. Granit może mieć...
  Czytaj więcej
 • Marmur
  MarmurMarmur – pochodzenie i wykorzystanie materiału Marmur znany i używany był już w starożytności – głównie jako materiał budowlany. Artyści już...
  Czytaj więcej
 • Piaskowiec
  PiaskowiecPiaskowiec to drobnoziarnista, zwięzła skała osadowa powstała w wyniku scementowania ziaren kwarcu, skaleni, miki oraz okruchów innych skał i minerałów...
  Czytaj więcej

Napisz do nas

Poniżej podaj swoje dane oraz opisz zakres usług które Cię interesują.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kamieniarstwo S.C. R.A.H. Szczotok z siedzibą w Pszczynie przy ul. Zbożowej 5, 43-200 Pszczyna, NIP: 6381169956 moich danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności przesyłania ofert drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem innych środków komunikacji. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych danych osobowych jest Kamieniarstwo S.C. R.A.H. Szczotok, ul. Zbożowa 5, 43-200 Pszczyna, (tel. +48 32 210 84 64, e-mail: pracownia@szczotok.pl. Podane dane będą przetwarzane w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania podanych danych jest moja dobrowolna zgoda, której brak uniemożliwia przesyłania ofert drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem innych środków komunikacji. Podane dane będą przetwarzane bezterminowo do czasu wycofania zgody. Przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również skarga do organu nadzorczego.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Kamieniarstwo S.C. R.A.H. Szczotok z siedzibą w Pszczynie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na używanie Kamieniarstwo S.C. R.A.H. Szczotok z siedzibą w Pszczynie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907).

captcha

Wyślij kopię wiadomości do mnie

X
Napisz do nas