01 Szkic projektu plaskorzezby na papierze – etap 1 i 2