Urnové náhrobky

Urnové náhrobky jsou obvykle malých rozměrů, podobně jako náhrobky pro děti. Rozměry tohoto typu náhrobků jsou stanoveny individuálně podle hřbitovních předpisů.

Náhrobek na urnu může mít různé podoby a tvary. Navzdory své malé velikosti nabízí mnoho možností, počínaje jednoduchými deskami a konče sochou. I malá velikost urnového náhrobku Vám nebrání vytvořit krásné umělecké dílo.

Popel zesnulého nesmí být rozptýlen nebo pohřben jinde než na hřbitově, bez ohledu na vůli, zesnulého. V České republice je povoleno pohřbívání ostatků nebo  položení urny v rámci hranic pohřebiště. Výjimkou je ponoření lidských ostatků do moře v případě úmrtí na moři, viz evropské právo.  Všechny ostatní praktiky jsou zákonem zakázány a mohou vést k pokutě. Urnové náhrobky jsou řešením, které představuje alternativu k urnovým stěnám ve větších městech.

Urnové pomníky

Urnové pomníky a náhrobky jsou navrhovány a vyráběny po úzké konzultaci se zákazníkem, s ohledem na jeho individuální preference a s ohledem na platící nařízení na hřbitově týkající se velikosti pomníku - šířky, délky, výšky náhrobku a dalších doprovodných prvků .  

Urnové pomníky vyrábíme z přírodních kamenů a křemenných kompozitů, což nám umožňuje dosáhnout jakéhokoli vizuálního efektu, od surového přírodního kamenného náhrobku až po urnové pomníky, které jsou obdobou tradičních žulových nebo mramorových pomníků. Urnový pomník můžeme navíc doplnit prvky drobné architektury - lavičkami, lucernami, vázami. V závislosti na Vašich potřebách můžeme urnový pomník vyzdobit prvky reliéfu a sochařství, vitráží nebo fotografiemi, také rytinami do skla a podobnými materiály.

Pokud máte zájem nám svěřit  urnový náhrobek/ pomník , doporučujeme Vám, abyste se blíže seznámili s projekty vytvořené v naší kamenické dílně.