Sochy z žuly

Kámen, zejména žula(granit), je poměrně specifický a obtížně zpracovatelný materiál, vyžaduje velké úsilí a zručnost, abyste z něj získali požadovaný tvar. Žulová socha by měla přesně vystihovat barvu, strukturu a materiál, ze kterého byla vyrobena.

Naše společnost se zabývá všemi druhy kamenických prací, především sochami, reliéfy, basreliéfy a náhrobky. V tomto oboru máme velké zkušenosti, vhodné pracovníky, specializované nástroje a vybavení.

Těšíme se uznání a spokojenosti mnoha zákazníků.

Kamenosochařství je jedinečná tvorba. Vyžaduje od sochaře zkušenost, přesnost a také preciznost, aby se plně projevila jeho plná krása.

Proces tvorby sochy je časově náročný a často velmi zdlouhavý. Každá socha se vyrábí individuálně, podle projektu. Sochy vytváříme na základě fotografií, vlastních zkušeností a nápadů našich klientů.

Fáze tvorby sochy :

  • rozhovor s klientem,
  • příprava náčrtu na papíře,
  • výběr vhodného kamenného bloku,
  • počáteční práce s kamenem - vystupují abstraktní, zjednodušené formy, které poskytují širokou škálu možností tvarování povrchů,
  • kování a řezbářské detaily,
  • fixace a impregnace sochy.