Renovace sochy

Kamenická firma Szczotok se kromě výroby kamenných prvků zabývá také renovací soch z kamene. Máme dlouholeté zkušenosti s renovací. Dosud jsme zrenovovali a zrestaurovali několik desítek kamenných uměleckých děl.

Téma renovace je velmi široké, protože každá socha je jiná. Každá socha vyžaduje individuální renovaci v závislosti na stupni poškození, materiálu, ze kterého byla vyrobena, a mnoha dalších faktorech.

Proces obnovy může být často velmi obtížný. K navrácení sochy do původní podoby je zapotřebí mnoho práce.