Jak se dělá socha

V naší kamenické dílně se zabývají řezbářstvím  dva sochaři s bohatými zkušenostmi. Všechna jejich díla jsou vyrobena ručně. Sochy se vyrábějí především z pískovce, mramoru a žuly.

Pro zhotovení kompletní umělecké sochy nebo reliéfu je třeba dodržet jednotlivé fáze tvorby. Než se k tomu ale dostaneme, rádi bychom představili některé rozdíly mezi sochařstvím a reliéfem:

Socha je samostatné výtvarné  třírozměrné (pro všestranný pohled) dílo vytvořeno sochařem

Reliéf je sochařem vytesaná kompozice na kamenné desce s ponechaným pozadím.

NÁSLEDUJÍCÍ FÁZE PRÁCE

1. PRÁCE KLIENTA:

Počáteční pracovní fáze tvorby díla spočívá v představení očekávání klienta.

Klient nám poskytne potřebné podklady , zakázku, která má být provedena v různých formách, např. v podobě ručně kresleného náčrtku kresby, fotografie, hotového prvku... nebo návrhu převzatého z jakéhokoliv zdroje.

2. SOCHAŘSKÁ PRÁCE:

Jakmile zákazník dodá materiál, je další postup tvorby sochy ponechán výhradně v rukou kamenosochaře.

Na základě získaných podkladů nakreslí kamenosochař na papír ručně kreslený náčrt, který již odpovídá proporcím a rozměrům sochy.

Pokud je skica přijata nebo klient souhlasí s umělcovou představou, kamenosochař začne pracovat na díle.

3. SOCHAŘSKÁ PRÁCE V KAMENI:

Po souhlase s náčrtkem na papíře se přenese skica na kamenný blok, který řezbář ručně vytesá do kamene speciálním dlátem.

4. DALŠÍ PRÁCE ŘEZBÁŘE:

Během umělcovy tvorby sochy se na ní i kient aktivně podílí. Pravidelně jsou pořizovány fotografie postupu práce řezbáře, které jsou následně zasílány klientům, nebo klienti sami dohlížejí na práci řezbáře při návštěvě naší kamenické dílny.

5. ZÁVĚREČNÉ PRÁCE NA SOŠE:

Nakonec, když je socha nebo reliéf po tzv. akceptaci (přijetí) klientem hotový, je třeba jej naimpregnovat.

Sochy jsou impregnovány speciálními konzervačními prostředky, aby se zachoval jejich stálý vzhled, struktura kamene, barva atd.,  a aby byly chráněny před okolními povětrnostními podmínkami.

Po těchto úpravách je socha zcela hotová.