Category Archives: Rzeźba

Rzeźby z marmuru

Rzeźbienie jest naszą pasją, jest dziedziną, w której się spełniamy. Nasza firma Szczotok wykonuje rzeźby od wielu lat, posiadamy ogromne doświadczenie w tym rzemiośle. Rzeźbimy w kamieniu, między innymi wykonujemy rzeźby z marmuru. Marmur od najdawniejszych czasów stosowany był jako materiał rzeźbiarski. Jest to kamień trwały i wdzięczny w obróbce. Marmur to piękny i elegancki…
Czytaj więcej

Rzeźby z piaskowca

Rzeźba jest jedną z dyscy­plin, którą zal­icza się do sztuk plas­ty­cznych. Jej przed­miotem jest for­mowanie kom­pozy­cji trójwymi­arowych, możli­wych do oglą­da­nia z każdej strony. Rzeźba nie musi być gładka, może posi­adać fak­turę jak również może zostać ubarwiona. Rzeźby z piaskowca cieszą się największą popularnością, ponieważ piaskowiec jest materiałem łatwym w obróbce. Rzeźby z piaskowca nie wymagają…
Czytaj więcej

Rzeźby z granitu

Kamień, a w szczególności granit jest dość specy­ficznym i trud­nym w obróbce mate­ri­ałem, trzeba wiele wysiłku i umiejęt­ności, aby uzyskać z niego pożą­dany kształt. Rzeźba z granitu powinna dokład­nie uwydat­niać kolor, fak­turę oraz mate­riał, z jakiego została wyko­nana. Nasza firma zajmuje się wykony­wa­niem wszel­kich robót związanych z kamie­niem, głównie są to rzeźby, płaskorzeźby i nagrobki.…
Czytaj więcej

Jak powstaje rzeźba

W naszej pracowni kamieniarskiej rzeźbą zajmuje się dwóch rzeźbiarzy z ogromnym doświadczeniem. Ich wszystkie prace są wykonywane ręcznie. Rzeźby głównie tworzymy z takich kamieni jak piaskowiec, marmur oraz granit. Aby wykonać pełnoplastyczna rzeźbę bądź płaskorzeźbę muszą być zachowane poszczególne etapy pracy. Lecz nim do tego przejdziemy, chcielibyśmy przedstawić pewne różnice pomiędzy rzeźbą a płaskorzeźbą :…
Czytaj więcej