Category Archives: Rzeźba

Rzeźby z marmuru

Rzeźbienie jest naszą pasją, jest dziedziną, w której się spełniamy. Nasza firma Szczotok wykonuje rzeźby od wielu lat, posiadamy ogromne doświadczenie w tym rzemiośle. Rzeźbimy w kamieniu, między innymi wykonujemy rzeźby z marmuru. Marmur od najdawniejszych czasów stosowany był jako materiał rzeźbiarski. Jest to kamień trwały i wdzięczny w obróbce. Marmur to piękny i elegancki…
Czytaj więcej

Rzeźby z piaskowca

Rzeźba jest jedną z dyscy­plin, którą zal­icza się do sztuk plas­ty­cznych. Jej przed­miotem jest for­mowanie kom­pozy­cji trójwymi­arowych, możli­wych do oglą­da­nia z każdej strony. Rzeźba nie musi być gładka, może posi­adać fak­turę jak również może zostać ubarwiona. Rzeźby z piaskowca cieszą się największą popularnością, ponieważ piaskowiec jest materiałem łatwym w obróbce. Rzeźby z piaskowca nie wymagają…
Czytaj więcej

Rzeźby z granitu

Kamień, a w szczególności granit jest dość specy­ficznym i trud­nym w obróbce mate­ri­ałem, trzeba wiele wysiłku i umiejęt­ności, aby uzyskać z niego pożą­dany kształt. Rzeźba z granitu powinna dokład­nie uwydat­niać kolor, fak­turę oraz mate­riał, z jakiego została wyko­nana. Nasza firma zajmuje się wykony­wa­niem wszel­kich robót związanych z kamie­niem, głównie są to rzeźby, płaskorzeźby i nagrobki.…
Czytaj więcej

Jak powstaje rzeźba

W naszej pracowni kamieniarskiej rzeźbą zajmuje się dwóch rzeźbiarzy z ogromnym doświadczeniem. Ich wszystkie prace są wykonywane ręcznie. Rzeźby głównie tworzymy z takich kamieni jak piaskowiec, marmur oraz granit. Aby wykonać pełnoplastyczna rzeźbę bądź płaskorzeźbę muszą być zachowane poszczególne etapy pracy. Lecz nim do tego przejdziemy, chcielibyśmy przedstawić pewne różnice pomiędzy rzeźbą a płaskorzeźbą :…
Czytaj więcej

Napisz do nas

Poniżej podaj swoje dane oraz opisz zakres usług które Cię interesują.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kamieniarstwo S.C. R.A.H. Szczotok z siedzibą w Pszczynie przy ul. Zbożowej 5, 43-200 Pszczyna, NIP: 6381169956 moich danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności przesyłania ofert drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem innych środków komunikacji. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych danych osobowych jest Kamieniarstwo S.C. R.A.H. Szczotok, ul. Zbożowa 5, 43-200 Pszczyna, (tel. +48 32 210 84 64, e-mail: pracownia@szczotok.pl. Podane dane będą przetwarzane w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania podanych danych jest moja dobrowolna zgoda, której brak uniemożliwia przesyłania ofert drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem innych środków komunikacji. Podane dane będą przetwarzane bezterminowo do czasu wycofania zgody. Przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również skarga do organu nadzorczego.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Kamieniarstwo S.C. R.A.H. Szczotok z siedzibą w Pszczynie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na używanie Kamieniarstwo S.C. R.A.H. Szczotok z siedzibą w Pszczynie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907).

captcha

Wyślij kopię wiadomości do mnie

X
Napisz do nas